AdBlue, voor EURO 4, EURO 5 en EURO 6 motoren

Wij verdelen hoogwaardige AdBlue in vaten en IBC's. Bij ons kan u ook AdBlue rechtstreeks tanken.
Voor meer info over AdBlue en AdBluepompen kunt u ons alvast contacteren.

AdBlue: Wat en Waarom

AdBlue® is de gedeponeerde handelsnaam voor AUS32, een 32,5%-oplossing van ureum in gedemineraliseerd water, die gebruikt wordt in combinatie met de laatste generaties dieselmotoren om ze schoner te laten rijden. Het handelsmerk ligt bij de Duitse automobielindustriefederatie VDA.

AdBlue® wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator (SCR technologie(Selective Catallic Reduction)). De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden alzo omgezet in elementair stikstof en water. Het verbruik van AdBlue is 3 tot 5% van het dieselverbruik.

Door toevoeging van AdBlue kunnen de desbetreffende motoren voldoen aan de Europese Euro IV, Euro V en Euro VI normen.

AdBlue: Opslag, manipulatie en transport en transport

AdBlue is een stabiele, niet-explosieve, niet-giftige stof en stelt bijgevolg geen specifieke vereisten met betrekking tot transport en opslag.

Omwille van mogelijke kristallisatie van het product, wordt er aangeraden het product enkel te verdelen via installaties en pompen die enkel uit kunststof en/of inox bestaan.

Rijden zonder AdBlue

Wanneer de AdBlue-tank van het voertuig leeg is, zal het vermogen van het voertuig softwarematig beperkt worden. Vaak houdt dit een vermogenreductie in van 40%. Hierdoor wordt de bestuurder aangemoedigt om zo snel mogelijk weer AdBlue bij te vullen om weer over het volledige vermogen te kunnen beschikken.