Brandstoffen - Energie om het warm van te krijgen

Hieronder trachten wij u een kort overzicht te geven van onze verschillende producten. Voor meer info of info op maat kan u ons contacteren via de contactpagina of bellen op 014/51 10 15.

Gasolie Extra

Ook laagzwavelige mazout genoemd. Veelal gebruikt voor motoren en in verwarmingstoestellen met een hoogrendements condensatieketel. Dit product heeft een zwavelgehalte van niet meer dan 50ppm en vaak om en bij de 10ppm.

In praktijk is dit hetzelfde product als Diesel waaraan kleurstoffen en traceringsstoffen worden toegevoegd om aan te geven dat hierop minder accijnzen werden aangerekend en dus niet kunnen dienen als brandstof op de openbare weg (tenzij bij vrijstellingen).

Gasolie extra is gedurende de periode half november tot en met eind februari vanuit het raffinageproces beveiligd tegen vorst (temperaturen tot -22°).

Gasolie Rendement

Vele grote merken verkopen een gasolie met een bijkomende merk-gerelateerde en gepatenteerde naam. In feite is dit een gewone gasolie waaraan een additief wordt toegevoegd. Er wordt aan deze additieven toegeschreven dat ze een aantal eigenschappen van de brandstof verbeteren zoals rendement, geur, verbranding, ... . Ook wij als onafhankelijk verdeler kunnen een vergelijkbaar product aanbieden onder de naam Gasolie Rendement.

Als onafhankelijk verdeler worden ons hierbij geen quota of objectieven opgelegd en kunnen wij in de ganse markt de beste producten selecteren om deze tegen de beste prijzen aan onze klanten aan te bieden.

Gasolie

Ook mazout, stookolie, gasolie verwarming genoemd. Veelal gebruikt voor huishoudelijke verwarming en aandrijving van oudere types motoren. Dit product heeft een hoger zwavelgehalde van om en bij de 1000ppm.

Diesel

Diesel of Dieselolie, soms ook witte mazout genoemd, is de brandstof voor dieselmotoren die gebruikt worden op de openbare weg. Op Diesel worden door de overheid verhoogde accijnstarieven geheven.

Net als Gasolie Extra is Diesel gedurende de periode half november tot en met eind februari vanuit het raffinageproces beveiligd tegen vorst (temperaturen tot -22°).

Wintermazout

Wanneer u stookolie gebruikt in de winter in een stallatie waarvan de gehele installatie, de stookolie opslag of leidingen tussen tank en installatie blootgesteld worden aan negatieve temperaturen is het belangrijk dat u vooraf gepaste maatregelen treft waar nodig.

In principe hebt u twee mogelijkheden:
  • Antistol toevoegen
  • Product bestellen dat vanuit het raffinageproces beveiligd is (enkel periode half november tot februari)
Vraag meer inlichten wanneer dit voor u van toepassing is...

Gebruik voor industriële en commeriële doeleinden

Het gebruik van petroleumproducten voor industriële en commerciële doeleinden wordt sinds de publicatie van het KB van 05 februari 2004 zwaarder belast. Voor gasolie/gasolie extra en kerosine gebruikt voor industriële en commerciële doeleinden is een bijzondere accijns ingevoerd. Bij de levering van gasolie/gasolie extra voor industriële of commerciële toepassingen is de verbruiker verplicht om deze bijkomende accijnzen met de overheidsdienst Douanen en Accijnzen spontaan te verrekenen.

Als leverancier kunnen wij uw administratieve last ook verlichten, door op uw vraag de accijnzen rechtstreeks in uw aankoopprijs te verrekenen en deze dan voor u door te storten naar de hiervoor desbetreffende belastte diensten.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Houtpellets

Daar wij ten alle tijden voor kwaliteit staan, bieden wij enkel kwaliteits houtpellets aan. Onze pellets zijn 100% epicia hout en worden aanschreven als de beste Belgische houtpellets op de markt. Onze pellets staan garrant voor een zuivere verbranding (minimale aanslag op de ruiten en geen koek- of sintelvorming).

Het raffinage proces